2013-09-03

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistumassa

(This post is only available in Finnish)

Kiitos Edward Snowdenin tietoturvasta ja henkilötietojen suojaamisesta on tullut viime aikoina ajankohtaisia puheenaiheita. Yhdysvaltojen PRISM-ohjelman laajuus on tietenkin tullut yllätyksenä, mutta ohjelmistojen suunnitteluun ja implementointiin meillä Suomessa se ei kuitenkaan suoraan vaikuta. Toinen, paljon merkittävämpi seikka, joka ei ainakaan tähän asti  ole hirveästi julkisuutta saanut, on Euroopan unionin uusi tietosuojalainsäädäntö.

Uutta tietosuoja-asetusta säädetään tällä hetkellä Euroopan unionissa ja se tulee voimaan mahdollisesti noin kahden vuoden päästä. Asetuksena se tulee jäsenvaltioissa tietyn siirtymäajan jälkeen automaattisesti voimaan, toisin kuin esimerkiksi direktiivi, jota jäsenvaltio pystyy vielä muokkaamaan ennen voimaanastumista. Suomen kohdalla uusi asetus korvaa henkilötietolain vuodelta 1999.

Keskustelu uudesta tietosuojalainsäädännöstä on tähän asti kohdistunut isoihin yrityksiin, esimerkiksi Facebookiin ja Googleen, jotka prosessoivat valtavia määriä henkilötietoja. Pitää kuitenkin muistaa, että uusi lainsäädäntö tulee koskemaan kaikkia tahoja, yrityksiä ja organisaatioita, jotka jollain tavalla käsittelevät henkilötietoja. Yhtä paljon lainsäädäntö koskee Suomen valtiota, kuntia, seurakuntia ja vaikka videovuokraamoja kuin kansainvälisiä Internet-yrityksiä. Uuden asetuksen myötä laiminlyönti tietosuoja-asioissa voi johtaa isoihin sakkoihin.

Uuden asetuksen noudattaminen vaatii, että henkilötietojen suojaaminen ja oikeaoppinen käyttö otetaan alusta asti huomioon ohjelmistoprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tietosuoja ei tietenkään ole ohjelmistokehitysprojekteissa mikään uusi vaatimus, mutta tekniset haasteet lisääntyvät tuntuvasti uuden asetuksen myötä. On esimerkiksi ehdotettu, että henkilöllä, jonka tietoja järjestelmässä käytetään, tulisi olla mahdollisuus kaikkien omien tietojen poistamiseen. Tietoja pitää myös pystyä viemään ulos järjestelmästä ”yleisesti käytetyssä formaatissa” helpottaakseen siirtoa yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle. Facebookin kokoisella yrityksellä on tarpeeksi resursseja toteuttaa järjestelmissään tällaiset ominaisuudet. Pienen kunnan rakennuslautakunnalle tai vaikka musiikkikoululle uudet vaatimukset voivat kuitenkin olla hyvinkin haasteellisia.

Uuden asetuksen myötä henkilötietoja käsittelevälle organisaatiolle syntyy uusia velvollisuuksia. Mahdollisista tietosuojaloukkauksista tulee esimerkiksi ilmoittaa tietosuojaviranomaiselle ja käyttäjille. Organisaation pitää pystyä näyttämään, että henkilötietoja ei tallenneta vailla käyttötarkoitusta, ja että ne poistetaan automaattisesti, kun niitä ei enää tarvita.

On todennäköistä, että uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset - etenkin tekniset - voivat tulla yllätyksenä monelle tietojärjestelmän tilaajalle. Mysemalla seuraamme tietosuojalainsäädännön kehitystä tarkasti ja otamme tarvittaessa asian hyvissä ajoin puheeksi, jotta asiakas voi olla varma olemassa olevan lainsäädännön noudattamisesta.

Euroopan unionin ehdottaman tietosuoja-asetuksen päämäärä on luoda organisaatioissa kulttuuri, jossa henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista huomioidaan laajemmin ja perusteellisemmin kuin nykypäivänä. Organisaatiot, jotka jo hyvissä ajoin ottavat asetuksen vaatimat asiat huomioon, ovat kilpailussa etulyöntiasemassa.

1 comment:

  1. http://www.euractiv.com/specialreport-digital-single-mar/france-germany-form-anti-spy-pac-news-531306 :
    "The adoption of a proposed EU data protection regulation was delayed until 2015."

    ReplyDelete